Didim Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Didim Ziraat Odası > RE.C.O.MED

RE.C.O.MED

PROTOKOL ANLAŞMASI

 

Akdeniz Ülkeleri Zeytin Yağı Şehirleri Birliği’ni Oluşturmak

Bugün 7 Mayıs 2011 İmperia Ticaret Odası salonunda Uluslararası Zeytin Yağı Konseyinin önderliğinde Avrupa Akdeniz Ülkeleri Zeytin Yağı Şehirleri Birliği ni kurmak üzere protokolü imzalıyoruz. 

Göz önüne alarak;

Zeytinyağı Kentler Dernekleri ve yerel yönetimlerin zeytinyağı potansiyelini amaçlarından birisi, zeytin yağı üretimini arttıracak değerleri açığa çıkarmak, korumak ve genişletmek, orjinal ve tipik bölgesel üretimi teşvik etmek, korumak ve yaymak, zeytin yağı uygarlığının  değerlerini çevre, beslenme, sağlık, peyzaj, turizm, manevi ve maddi kültür bakımından değerlendirerek bir araya getirmek. 

Gerçeği dikkate alarak;

Tarımsal geleneğin sürdürülmesi ve hayatta kalması bu türlü geçim kaynaklarına ve de zeytin yağı turizm hareketliliğiyle oluşacak olan önemli ekonomik aktivitelerle, bu türlü aktivitelerin yaygınlaşmasıyla, ve bunların sonucunda, ürünün kendisi ve zeytinyağı toprakların ekonomiye katkısı açısından kaçınılmaz bir olumlu geribildirim olacaktır.

Aşağıda imzası bulunan kişiler taahhüt ediyor ki:

•Akdeniz'deki tüm ülkeleri ortak kökleri olarak ifade eden ilkeler üzerinde Avrupa-Akdeniz Zeytin Yağı Kentler Ağı oluşturulması

•Kendi ülkesine tekabül eden kısımda Bir Zeytinyağı Kentler Birliğinde bulunmuştur. 

•Bir dizi eylemlerde bulunarak ilişkiler kurmak ve zeytin yağının üretimini sağlak ve yaymak için aktivitelere katılmak

•zeytinyağı, müzeler ve zeytinyağı çevresiyle ilgili aktiviteler ve Akdeniz mutfağı ile bağlantılı olaylar için dokümantasyon merkezleri

•Zeytin yağı üretimi yapan alanların imajını geliştirin ve güçlendirin.

•Zeytin yetiştiriciliği kapasitesini geliştirin, arttırın, zeytin yağı üretimini arttırın ve yeni iş alanları yaratın.

•Zeytin yağının  yerel ve doğal çeşitlerinin geliştirilmesi için çalışma, araştırma ve testlari teşvik edin.

•Sağlıklı beslenmeyle ilgili olarak zeytin yağı kalitesiyle ilgili olarak tanıtım seminerleri, toplantılar ve tartışmaları destekleyin.

•Geleneksel Akdeniz Beslenme Dünya UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasının tatları ve kokularını koruma altına alın ve yeniden şekillendirin. 

•Tüm bu yazılanların sağlanması aşağıda listelenenlerin yaratılamsıyla teşvik edilmelidir 

•Zeytin yağı üreten alanların imajını güçlendirmek ve geliştirmak için katılım olayları geliştirmek

•"Akdeniz Zeytinyağı Yolculuğu" etkinlikler kurulu düzenlemek: Türk kıyılarından Portekize kadar uzanan bir güzergahta.

•Yabancı ülkelerde promosyon faaliyetleri düzenlemek; 

•Tüm üye ülkelerde yerel aktiviteler düzenlemek

•Tüketiciler için eğitim programları düzenlemek

•İletişim ve promosyon ürünleri

•Bir sızma Akdeniz zeytin yağı menüsü

•Profesyonel tadımcılara zeytin yağı bilgisi verebilmek için popüler kurslar vermek.

•Zeytin yağı üretimini arttırmak için seminerler, konferanslar, ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemek

•Okullarda didaktik aktiviteler düzenlemek

•Araştırma merkezleri

•Avrupa Akdeniz Ülkeleri Zeytin Yağı Şehirleri Birliği üyelerinin tüm bilgileirinin bulunduğu bir web sitesi tasarlamak.

Bu Protocol Aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır:

1.ALBANIA Arnavutluk Albanian Agricoltural Ministry

Altin Zeqo, Chief of Marketing and Markets Dpt. __________________________________

2.ALGERIA Cezayir Technical Inst. Arboricolture and Wine – Agricolture Ministry

Mahmoud Mendil, Genral Mng ________________________________________________

3.CROATIA Hırvatistan Croatian Olive Oil Towns Association

Aleksander Krt, President___________________________________________________

4.FRANCE Fransa France Olive Oil Towns Federation

Christin Michel, Councillor _________________________________________________

5.GREECE YunanistanThe Routes of The olive Tree Foundation

Audrey Guittard, Technical Resp._________________________________________

6.ISRAEL İsrail Biochemistry, Science Food Nutrition – Hebrew University Jerusalem

Zohar Kerem, Senior Lecturer________________________________________________ 

7.ITALY İtalya Italian Olive Oil Towns Association - ANCO

Enrico Lupi, President ______________________________________________________

8.LEBANON Lübnan Lebanese Agricoltural Ministry

Mariam Eid, Chief Agricolture Dpt.____________________________________________

9.MOROCCO Fas City of Meknes 

Ahmed Hilal, Mayor ____________________________________________

10.MONTENEGRO Karadağ BOKA Olive growers Association

Vesna Djukic, Executive Director____________________________________________

11.PORTOGALLO Portekiz Portuguese Embassy in Italy

José Egidio Barbeito, Agricolture Coucillor_______________________________________

12.SLOVENIA Slovenya Slovenian Olive growers Association (Dosi)

Milena Bucar-Miklavcic, Coordinator __________________________________________

13.SPAIN İspanya Spanish Olive Oilo Towns Association – AEMO 

Salvador Cubero, Executive Director___________________________________________

14.TUNISIA Tunus Tunisian Olive Oil Insitute

Neziha Kammoun, _________________________________________________________

15.TURKEY Türkiye Chamber of Agricolture Didim

Bahattin Gokdemir, President____________________________________________

 

Under the auspice of

IOOCInternational Olive Oil Council

Jean Louis Barjol, Executive Director___________________________________________

 

Başkan, İTALYAEnrico Lupi (İtalyan Zeytinyağı Kentler Birliği - ANCO)

Başkan Yardımcısı, İSPANYASalvador Cubero (İspanyolca Zeytinyağı Kentler Birliği - AEMO)

Başkan Yardımcısı, FASMardocè DEVICO (Meknes Belediyesi - AgroPole Olivier)

Sayman, TÜRKİYEBahattin GODKEMIR (Didim Ziraat Odası)

Sekreter, HIRVATİSTANAleksander Hartum (Hırvat Zeytinyağı Kentler Birliği)

 

Kurucu Üyeler:

ARNAVUTLUK, Berat Zeytin ve Zeytinyağı Birliği

YUNANİSTAN, Messinia Ticaret Odası

İSRAİL, Bitki Üretim ve Pazarlama Kurulu

KARADAĞ, Tivat Belediyesi

PORTEKİZ, Portekiz Zeytinyağı Şehirleri Birliği - ADEMO

SLOVENYA, Sloven Zeytinyağı Derneği

TUNUS, Ulusal Tarım Araştırma Enstitüsü – Zeytinyağı Enstitüsü

  

Yasal Merkez: Imperia Ticaret Odası